Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell SA: wysoka dynamika przychodów w IV kwartale 2011 r.

Aiton Caldwell SA, lider hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla polskiego sektora MSP, opublikował nieaudytowane wyniki finansowe za IV kw. 2011 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 708 tys. zł, co oznacza 52 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (1 776 tys. zł).


WYNIKI FINANSOWE

W czwartym kwartale 2011 przychody ze sprzedaży wzrosły o 52% do poziomu 2,7 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2010 roku, czego powodem jest systematyczne zwiększania sprzedaży poszczególnych linii biznesowych spółki – FreecoNet oraz debiutujących w 2011 roku Vanberg Systems i Smarto, oraz zwiększenie przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich. W czwartym kwartale 2011 wynik na sprzedaży zanotowano spadek 108 tys. zł (-131 tys. zł). Wynik brutto w ostatnim kwartale 2011 osiągnął poziom 37 tys. zł i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku był o 13 tys. zł niższy. Ponadto, w ostatnim kwartale 2011, Spółka osiągnęła wartość EBITDA o 44% niższą niż w IV kwartale poprzedniego roku, przy porównywalnej wartości amortyzacji.

Spadek zysków pod koniec 2011 roku to efekt poniesienia znacznych kosztów wynikających z uruchomienia nowych linii biznesowych Vanberg Systems oraz SMARTO. W bieżącym roku przewidujemy zakończenie pełnego procesu wdrożenia, zwiększenie sprzedaży wspomnianych marek, a w konsekwencji wzrost przychodów z tego tytułu.” – powiedział Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.


SMARTO – NOWA MARKA GRUPY

W ramach przyjętej strategii rozwoju Aiton Caldwell SA poszerzył swoją dotychczasową ofertę produktową o innowacyjne rozwiązanie teleinformatyczne SMARTO – działające w modelu SaaS, czyli „Software as a Service”. Rozwiązanie stanowi kompleksowy zintegrowany system łączący usługi telekomunikacyjne, hostingowe oraz inne usługi wspierające funkcjonowanie i zarządzanie małą firmą. Bieżąca działalność biznesowa oraz finansowa skupiła się na opracowaniu strategii sprzedaży i rozwoju produktu SMARTO oraz Vanberg Systems.

Spółka obserwuje wyraźny wzrost zainteresowania kompleksowym pakietem informatycznym, zastępującym wiele rozwiązań dostępnych u różnych dostawców. W ocenie zarządu Aiton Caldwell SA, do końca obecnego roku projekt SMARTO przekroczy próg rentowności, natomiast jego udział w strukturze przychodów całej grupy wyniesie do 10 proc.


DEBIUT GIEŁDOWY

W dniu 9 grudnia 2011 roku, spółka zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect. W ramach poprzedzającej debiut oferty prywatnej Spółka pozyskała 1,68 mln zł. Część środków zostanie przeznaczona na rozbudowę kanałów sprzedaży, dzięki czemu Spółka będzie w stanie sprawniej dotrzeć do odbiorców i efektywniej pozyskiwać nowych klientów i użytkowników dla premierowych linii biznesowych, zwiększając tym samym wolumen ich sprzedaży. Kolejne cele zakładają ekspansję na rynki międzynarodowe oraz konsolidację polskiego rynku VoIP. Spółka prowadzi wstępne negocjacje z dwoma zainteresowanymi podmiotami z Polski oraz bada rynek pod kątem kolejnych akwizycji.

„Debiut na NewConnect to jeden z najważniejszych momentów w historii naszej firmy i jednocześnie jeden z etapów przyjętej strategii rozwoju Aiton Caldwell. Pozwoli nam on na szybszy rozwój, jak również ugruntuje naszą wiarygodność oraz wzmocni wizerunek jako firmy transparentnej i godnej zaufania.”dodał Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.


EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Spółka prowadzi intensywne działania w obszarze ekspansji zagranicznej. W listopadzie 2011 roku Zarząd Aiton Caldwell SA poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z rumuńskim operatorem telekomunikacyjnym MEDIA SAT. W wyniku nawiązania współpracy spółki rozpoczęły negocjacje, mające na celu opracowanie projektu telefonii SaaS dla klientów biznesowych na rynek rumuński oraz ustalenie warunków współpracy przy jego wdrożeniu. Planowo negocjacje zakończą się w I kw. bieżącego roku.

Na chwilę obecną Zarząd rozpoczął również wstępne rozeznanie rynku ukraińskiego i amerykańskiego. Na Ukrainie Spółka odbyła szereg wstępnych spotkań z dużymi operatorami krajowymi mającymi na celu rozpoznanie i zbadanie możliwości długoterminowej współpracy. W kontekście Stanów Zjednoczonych, dokonano dogłębnego zbadania rynku amerykańskiego. W tej chwili analizowane są możliwości wprowadzenia produktu na rynek oraz najbardziej efektywnych kanałów sprzedaży.

Niezależnie od rozpoczętych rozmów, tworzony jest dział eksportu, który w pierwszym etapie będzie się zajmował weryfikacją możliwości ekspansji Spółki na rynki zagraniczne, a w kolejnych wprowadzaniem jej na rynki międzynarodowe.