Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell SA zanotował wzrost przychodów o 47 proc.

Aiton Caldwell SA, lider hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla polskiego sektora MSP, opublikował wyniki finansowe za 2011 roku. Przychody ze sprzedaży, po zmianie polityki rachunkowości, wyniosły 10,2 mln zł, wzrastając tym samym o 47 proc. wobec roku wcześniejszego. W 2012 roku Zarząd stawia na rozwój marek własnych i ekspansję zagraniczną.

WYNIKI FINANSOWE

W 2011 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 47 proc. do poziomu 10,2 mln zł w ujęciu nowej polityki rachunkowości. W 2010 roku osiągnęły poziom 6,9 mln zł.

Wzrost przychodów był spowodowany przede wszystkim powiększeniem bazy klientów FreecoNet oraz Tlenofon, rozpoczęciem sprzedaży produktu Vanberg Systems, jak również zwiększeniem przychodu z rozliczeń międzyoperatorskich.” – informuje Jan Wyrwiński, prezes Aiton Caldwell SA.

Spółka zanotowała zysk ze sprzedaży, po zmianie polityki rachunkowości, w wysokości 687 tys. zł (spadek o 29 proc.). Wynik z działalności operacyjnej został wypracowany na poziomie 973 tys. zł (wzrost o 9 proc.), natomiast zysk netto – 758 tys. zł (wzrost o 12 proc.). Wartość EBITDA z uwzględnieniem amortyzacji, wzrastając o 32 proc., wyniosła 2 484 tys. zł.

Pomimo poniesienia znacznych kosztów, wynikających z uruchomienia nowych linii biznesowych Vanberg Systems oraz SMARTO, udało nam się wypracować większy, niż przed rokiem, wynik netto. W bieżącym roku przewidujemy zakończenie pełnego procesu wdrożenia, zwiększenie sprzedaży wspomnianych marek, a w konsekwencji dalszy wzrost przychodów z tego tytułu.” – dodał Jan Wyrwiński.
 

tys. zł 2011 2010 zmiana
Przychody ze sprzedaży 10 231 6 944 47 proc.
Zysk ze sprzedaży 687 970 – 29 proc.
Wynik z działalności operacyjnej 973 895 9 proc.
EBITDA 2 484 1 885 32 proc.
Zysk netto 758 676 12 proc.

UDANY ROK 2011

W kwietniu 2011 roku, FreecoNet Tlenofon SA oficjalnie zmienił nazwę na Aiton Caldwell SA. Rebranding spółki to jeden z elementów strategii zakładającej sprawne zarządzanie, ówczesnymi i przyszłymi markami, konsolidację branży oraz planowany wówczas debiut na rynku NewConnect.

W ramach przyjętej strategii rozwoju Aiton Caldwell SA poszerzył swoją dotychczasową ofertę o dwie linie produktowe Vanberg Systems i SMARTO – działające w modelu SaaS, czyli „Software as a Service”. Oferta Vanberg Systems obejmuje przede wszystkim rozwiązania usprawniające komunikację w firmie poprzez dostarczenie profesjonalnego sprzętu, usług hostowanych oraz usług centrali telekomunikacyjnej. Rozwiązanie SMARTO stanowi kompleksowy, zintegrowany system łączący usługi telekomunikacyjne, hostingowe oraz inne usługi wspierające funkcjonowanie i zarządzanie małą firmą. Bieżąca działalność biznesowa oraz finansowa skupiła się na opracowaniu strategii sprzedaży i rozwoju produktu SMARTO oraz Vanberg Systems.

Aiton Caldwell prowadzi intensywne działania w obszarze ekspansji zagranicznej. W połowie 2011 roku w Spółce stworzony został Dział Eksportu. Nawiązano wstępne kontakty biznesowe w krajach takich jak: Rumunia, Stany Zjednoczone i Ukraina. Owocem dotychczasowej działalności Działu Eksportu było podpisanie listu intencyjnego z rumuńskim operatorem telekomunikacyjnym MEDIASAT w IV kwartale 2011 roku. W wyniku nawiązanej współpracy obie strony rozpoczęły negocjacje, mające na celu opracowanie projektu telefonii SaaS dla klientów biznesowych na rynek rumuński oraz ustalenie warunków współpracy przy jego wdrożeniu.

W dniu 9 grudnia 2011 roku, spółka zadebiutowała na alternatywnym rynku NewConnect. W drodze emisji nowych akcji serii D pozyskano kapitał w wysokości 1,68 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane na kontynuację procesu konsolidacji polskiego rynku VoIP, rozbudowę kanałów sprzedaży oraz poszerzenie działalności na rynki zagraniczne.

Celem debiutu było pozyskanie kapitału na dalszy rozwój oraz kontynuacja umacniania marki Aiton Caldwell dzięki jej większej transparentności i rozpoznawalności.” – informuje Jan Wyrwiński.

Dynamiczny rozwój Aiton Caldwell SA spowodował konieczność reorganizacji Spółki. Transformacja objęła przede wszystkim obszar zarządzania – wprowadzono zarządzanie przez procesy oraz przygotowano Spółkę do rozwoju międzynarodowego. Przeniesiono siedzibę firmy na nową powierzchnię biurową w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. W wyniku konsolidacji biur zamknięte zostały pozostałe oddziały w Gdyni i Gdańsku. Celem tego działania było usprawnienie procesów w firmie, przede wszystkim umożliwienie bezpośredniej komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami.

STRATEGIA I PLANY INWESTYCYJNE

Lata 2011-2012 są dla Spółki okresem intensywnego rozwoju, zarówno w zakresie wewnętrznych przekształceń, tworzenia nowych produktów i umacniania marki, jak i ekspansji na rynki zagraniczne. Debiutujące w roku 2011 linie biznesowe będą w kolejnych latach silnie rozwijane, równolegle z rozpoznawalną marką FreecoNet, co spowoduje dalsze umocnienie pozycji lidera na krajowym rynku telekomunikacyjnym.

Prognozujemy, iż produkty Vanberg Systems oraz Smarto odniosą sukces komercyjny w Polsce w ciągu najbliższych 2-3 lat, skutecznie wypełniając niszę dla w pełni zintegrowanego rozwiązania komunikacyjnego dla małego biznesu dostępnego w modelu SaaS oraz kompleksowego zintegrowanego systemu łączącego usługi telekomunikacyjne, hostingowe oraz inne usługi wspierające funkcjonowanie i zarządzanie małą firmą. Szacujemy, iż 2012 roku przychody ze sprzedaży obu marek mogą wzrosnąć do 20% całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów Aiton Caldwell SA.” – informuje Jan Wyrwiński.

Rozpoczęta w roku 2011 analiza rynków Ukrainy, Rumunii oraz USA, kontynuowana w roku 2012, ma w perspektywie najbliższych 2-3 lat przyczynić się do zajęcia przez Spółkę pozycji czołowego dostawcy usług teleinformatycznych w technologii SaaS w regionie Europy Środkowej oraz pretendenta do pozycji znaczącego gracza na rynku globalnym.