Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell wspiera doktorantów

Jan Wyrwiński (Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA) objął funkcję eksperta na „Konwencji Liderów” organizowanej w ramach projektu „InnoDoktorant".

Spotkanie doktorantów z ludźmi biznesu odbyło się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Tematem przewodnim była próba wypracowania rozwiązań dla wyzwań gospodarczo – technologicznych i organizacyjnych, w szczególności z zakresu energetyki, life science i ICT. Spotkanie składało się z dwóch części. W trakcie pierwszej, doktoranci krótko zaprezentowali swoją ofertę badawczą, natomiast w części drugiej odbyła się „Konwencja Liderów” – burza mózgów grup złożonych z doktorantów, specjalistów marketingu i zarządzania, przedsiębiorców, inwestorów i akademików zoraz członków Polskiej Akademii Nauk.

Idea „InnoDoktorant” zakłada nagradzanie najlepszych doktorantów wysokimi stypendiami. Projekt organizowany jest w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetów samorządów województw.