Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell wypłaca dywidendę

Akcjonariusze Aiton Caldwell SA (wcześniej FreecoNet Tlenofon SA), lidera telefonii VoIP oraz telekomunikacyjnych rozwiązań SaaS w Polsce, zatwierdzili uchwałę zezwalającą na wypłatę dywidendy za 2010 rok.

W dniu 24 maja 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Aiton Caldwell S.A. na którym akcjonariusze zatwierdzili sprawozdanie finansowe spółki za 2010 rok oraz zdecydowali po raz pierwszy w historii spółki o wypłacie dywidendy w kwocie 487 tys. PLN (0,53 PLN na akcję).

Decyzję o wypłacie dywidendy akcjonariusze podjęli mając na uwadze między innymi bardzo dobre wyniki spółki w pierwszym i drugim kwartale 2011 roku. W okresie styczeń – kwiecień 2011 roku Aiton Caldwell SA wypracowała przychody ze sprzedaży netto w kwocie 3 079,64 tys. PLN, co stanowi wzrost o 118 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku (1 411,65 tys. zł). EBITDA za ten okres wyniosła 795,37 tys. PLN, natomiast zysk netto 200,33 tys. PLN. Różnica pomiędzy zyskiem netto, a EBITDA wynika głównie z rozliczenia goodwill związanego z nabyciem w 2010 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Tlenofon od Grupy o2 za kwotę 3 000 000 PLN. 
 
"Decydującym czynnikiem, który wpłynął na wzrost przychodów było poszerzenie portfela klientów oraz zwiększenie zakresu świadczonych usług wśród dotychczasowych odbiorców. To skutek rosnącego zapotrzebowania na nowe rozwiązania w obszarze kompleksowych usług telekomunikacyjnych świadczonych w modelu SaaS (Software as a Service)"
powiedział Jan Wyrwiński, prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

W dniu 24 maja, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, właściciele Spółki zatwierdzili również uchwałę o wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect. Aiton Caldwell SA zadebiutuje na nim już we wrześniu br. W ramach oferty prywatnej Spółka planuje pozyskać około 1,7 mln złotych, które przeznaczy m.in. na kontynuację procesu konsolidacji polskiego rynku VoIP, ekspansję na sąsiednie rynki (głównie kraje Europy Centralnej oraz Wschodniej) oraz rozwój kanałów sprzedaży na terytorium Polski z uwzględnieniem wszystkich linii biznesowych Spółki.