Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Aiton Caldwell złożył Dokument Informacyjny

Spółka Aiton Caldwell, która w listopadzie br. planuje debiut na rynku NewConnect, złożyła Dokument Informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskany z emisji prywatnej kapitał w wysokości 1,68 mln złotych zostanie przeznaczony m.in. na konsolidację krajowego rynku VoIP oraz ekspansję na rynki międzynarodowe. Po III kwartałach br. Spółka osiągnęła 36 proc. wzrost poziomu przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach oferty prywatnej Aiton Caldwell – lidera polskiego rynku hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla firm z sektora MSP oraz klientów indywidualnych – zostało wyemitowanych 84 tys. akcji serii D, które nabyło łącznie 36 inwestorów, w tym jedna osoba prawna. Pozyskany kapitał w wysokości 1.680.000 zł zostanie przeznaczony na konsolidację krajowego rynku VoIP, ekspansję na rynki międzynarodowe oraz rozbudowę dotychczasowych kanałów sprzedaży dla nowych produktów i marek. Poza akcjami serii D, do obrotu giełdowego zostanie również wprowadzonych 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 9.182 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 409.091 akcji zwykłych na okaziciela serii C, czyli 100% akcji Spółki. Spółka złożyła już Dokument Informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Liczymy, iż uchwała GPW w sprawie zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego zostanie podjęta w najbliższym czasie. Termin debiutu, planowany na listopad br., pozostaje aktualny”
uważa Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

W 2011 roku Spółka postawiła na rozwój. W ramach przyjętej strategii rozwoju Aiton Caldwell poszerzył swoją ofertę produktową o nowe rozwiązania teleinformatyczne Vanberg Systems oraz Smarto. W toku rozszerzania zakresu swoich usług konieczne było podjęcie działań z zakresu budowy nowych kanałów sprzedaży, co wiązało się ze znacznym zwiększeniem zatrudniania. W kontekście korporacyjnym rozpoczęto prowadzenie analiz w celu sprawdzenia możliwości ekspansji na rynki międzynarodowe mające na celu ustalenie istniejących rozwiązań technologicznych, potrzeb rynków obcych oraz ich specyfiki prawnej. W pierwszej kolejności Spółka skoncentrowała się na rynku telekomunikacyjnym w Europie Wschodniej i Stanach Zjednoczonych.

Wyniki finansowe za okres I – III kwartał br. potwierdzają słuszność realizowanej strategii rozwoju. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mln złotych wzrastając o 36 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym samym okresie EBITDA wyniosła 1,5 mln złotych i była wyższa o 18 proc. wobec pierwszych trzech kwartałów 2010 roku. Narastający zysk netto osiągnął wartość 100 tys. zł, głównie z powodu poniesienia znacznych kosztów wynikających z uruchomienia nowych linii produktowych.

„Znaczący wzrost przychodów wynika z systematycznie powiększanej bazy użytkowników platformy FreecoNet oraz zwiększonego udziału sprzedaży naszych usług w segmencie klienta biznesowego. Przejęliśmy użytkowników z platformy Tlenofon, cały czas zwiększamy zakres świadczonych usług wśród dotychczasowych odbiorców. Z satysfakcją przyjęliśmy osiągnięty zysk netto, tym bardziej, iż w II i III kwartale br. ponieśliśmy większe nakłady inwestycyjne związane m.in. z markami Vanberg Systems oraz Smarto.”dodaje Jan Wyrwiński.