Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Konsekwentny wzrost przychodów Aiton Caldwell

Aiton Caldwell SA, lider hostowanych usług telekomunikacyjnych (SaaS) dla polskiego sektora MSP, opublikował wyniki finansowe za I kw. 2012 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 3 mln zł, wzrastając tym samym o 35 proc. wobec roku wcześniejszego. Zarząd podtrzymuje realizacje prognoz finansowych.

WYNIKI FINANSOWE

W I kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 2,996 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku osiągnęły poziom 2,216 mln zł.

„Znaczący wzrost przychodów spowodowany jest zwiększeniem wolumenu sprzedaży usług dla marki FreecoNet, zwiększeniem przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich oraz wpływów osiągniętych z nowych linii biznesowych Vanberg Systems i Smarto. Z początkiem roku wprowadziliśmy zmianę sposobu rozpoznawania przychodów umów pakietowych dla nowych marek. Pozwoliło nam to na lepsze odwzorowanie uzyskanych korzyści ekonomicznych ze sprzedaży w ramach ofert wiązanych”informuje Jan Wyrwiński, prezes Aiton Caldwell SA.

Spółka zanotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 179 tys. zł (spadek o 14 proc.).

„Na nieznaczny spadek wyniku netto wpływ miał wzrost kosztów z działalności operacyjnej. W pierwszym kwartale bieżącego roku, ponieśliśmy znaczące wydatki z tytułu prac związanych z analizą rynków zagranicznych, budową kanałów sieci sprzedaży, jak również dalszym rozwojem oferty Vanberg Systems oraz Smarto.” dodaje Jan Wyrwiński.

Wynik z działalności operacyjnej został wypracowany na poziomie 232 tys. zł (wzrost o 8 proc.), natomiast zysk netto – 237 tys. zł (wzrost o 27 proc.). Wartość EBITDA z uwzględnieniem amortyzacji, wzrastając o 17 proc., wyniosła 635 tys. zł.

 

tys. zł I kw. 2012 I kw. 2011 zmiana
Przychody ze sprzedaży 2 996 2 216 35 proc.
Zysk ze sprzedaży 179 207 – 14 proc.
Wynik z działalności operacyjnej 232 215 8 proc.
EBITDA 635 545 17 proc.
Zysk netto 237 186 27 proc.

 

Spółka w ramach Dokumentu Informacyjnego opublikowała prognozę wyników finansowych na 2012 rok. Według szacunków na koniec roku Aiton Caldwell SA zanotuje przychody ze sprzedaży na poziomie 16 mln zł. Z kolei EBITDA wyniesie 2,4 mln zł, a zysk netto – 400 tys. zł.

„Oceniam uzyskane wyniki finansowe za okres I kwartału 2012 roku za poprawne. Podtrzymujemy zadeklarowane w Dokumencie Informacyjnym prognozy finansowe na bieżący rok.” dodaje Jan Wyrwiński.

STRATEGIA I PLANY INWESTYCYJNE

W minionym kwartale Spółka koncentrowała swoje wysiłki w obszarze powiększania sieci dystrybucji swoich produktów, przede wszystkim poprzez budowę sieci sprzedaży bezpośredniej. Zgodnie z prognozami marki Vanberg Systems i Smarto w ciągu najbliższych 2 lat mają osiągnąć znaczący udział w przychodach Spółki. Zarząd szacuje, iż do końca 2012 roku przychody ze sprzedaży obu marek mogą wzrosnąć do 20% całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów Aiton Caldwell SA.

W ubiegłym roku Spółka nawiązała wstępne kontakty biznesowe w Rumunii, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Do końca 2012 roku Aiton Caldwell S.A. planuje rozpocząć formalną współpracę z partnerami na jednym lub dwóch rynkach zagranicznych. Do kręgu zainteresowań Aiton Caldwell S.A. dołączył również rynek węgierski. W perspektywie najbliższych 2-3 lat prowadzona polityka zagraniczna ma przyczynić się do zajęcia przez Spółkę pozycji czołowego dostawcy usług teleinformatycznych w technologii SaaS w regionie Europy Środkowej.