Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Spółka Aiton Caldwell otrzymała tytuł „Firmy odpowiedzialnej w biznesie”

Podczas uroczystej gali konkursu „Firma z przyszłością”, organizowanego przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, spółka Aiton Caldwell została uhonorowana tytułem „Firmy odpowiedzialnej z biznesie”. Jury przyznając jej pierwsze miejsce w tej kategorii, doceniło dobre praktyki w miejscu pracy oraz zaangażowanie społeczne. Gala odbyła się już po raz piętnasty. 

Tytuł „Firma odpowiedzialna w biznesie” przyznawany jest za zaangażowanie społeczne oraz pracę na rzecz ulepszania działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W uzasadnieniu werdyktu, jury wskazało m.in. na współpracę Aiton Caldwell SA z instytucjami wspierania przedsiębiorczości i uczelniami, a także finansowe i merytoryczne zaangażowanie w projekt Gdańsk Business Week 2011. Docenione zostały również działania wewnątrz firmy, takie jak badanie kultury organizacji oraz włączenie pracowników do prac nad poszczególnymi aspektami organizacyjnymi. Kluczowy był także udział w projekcie Unii Europejskiej: Inwestycja w kadry III.

"Tytuł 'Firmy odpowiedzialnej w biznesie' to dla nas ogromne wyróżnienie, trafnie odzwierciedlające filozofię działania Aiton Caldwell. Największą siłą naszej spółki jest kapitał ludzki. To dzięki pracownikom – ich chęciom, ambicjom i umiejętnościom, firma może się rozwijać i wyznaczać śmiałe cele”powiedział Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Caldwell SA.

„Firma z Przyszłością” jest kontynuacją organizowanego od 1996 r. konkursu „Firma z Jakością”. Plebiscyt promuje firmy innowacyjne z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju i perspektywiczną wizją na przyszłość. Każdego roku Kapituła konkursu wyróżnia przedsiębiorstwa w czterech kategoriach: mikro (zatrudniające do 9 pracowników), małe (zatrudniające od 10 do 49 pracowników), średnie (zatrudniające od 50 do 249 pracowników), duże (zatrudniające 250 pracowników i powyżej). Dodatkowo każda z firm ma szansę uzyskać tytuł „odpowiedzialnej w biznesie”.

W listopadzie br., Aiton Caldwell SA zadebiutuje na alternatywnym rynku NewConnect. W ramach oferty prywatnej spółka uzyskała 1,7 mln złotych, które przeznaczy m.in. na kontynuację procesu konsolidacji polskiego rynku VoIP, ekspansję na rynki międzynarodowe oraz budowanie kanałów sprzedaży pośredniej i bezpośredniej dla nowych marek.