Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Stabilne wyniki Aiton Caldwell SA w II kwartale. Nowości w ofercie Spółki

Aiton Caldwell SA, lider polskiego rynku usług telekomunikacyjnych w chmurze oraz dostawca nowoczesnej platformy telekomunikacyjnej działającej w tym modelu, opublikował wyniki finansowe za II kw. 2013 roku. Spółka utrzymała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2012 roku (odpowiednio 2 969 tys. zł i 3 036 tys. zł). O 6% niższe kwartał do kwartału były koszty działalności operacyjnej. Znacząco, bo aż o 89% wzrósł wynik na sprzedaży. W omawianym okresie zarząd Aiton Caldwell SA podejmował działania mające na celu realizację wyznaczonej w 2012 roku strategii rozwoju. Spółka wzbogaciła ofertę kierowaną do klientów biznesowych oraz indywidualnych. 

„II kwartał br. upłynął w Aiton Calldwell SA pod znakiem poszerzania oferty i ulepszania już istniejących produktów zgodnie z potrzebami naszych klientów. Uważnie śledzimy rynek i pojawiające się na nim trendy, aktywnie reagujemy na zmiany i wykorzystujemy nowe szanse z pożytkiem dla rozwoju spółki i naszych partnerów biznesowych”
 – mówi Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Calldwell SA. 

W ramach marki FreecoNet, spółka wprowadziła na rynek aplikację mobilną umożliwiającą korzystanie z telefonii VoIP w telefonie komórkowym. Dzięki niej można uniknąć wysokich kosztów roamingu i rozmów międzynarodowych. Vanberg Systems wprowadził uproszczone produkty dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych mniejszych firm. Klienci zyskali możliwość wyboru jednego z trzech rozwiązań: linii telefonicznej, wielofunkcyjnej centrali telefonicznej lub profesjonalnej infolinii. Usługę SIP Trunk wydzielono pod osobną marką SIP Trunking. Dzięki temu powstała elastyczna oferta dostosowana do potrzeb firm posiadających własną infrastrukturę lub będących resellerami usług teleinformatycznych. Spółka wzbogaciła też ofertę o nowe narzędzie – Call Analytics – umożliwiające dokładną analizę skuteczności działań marketingowych, przez opomiarowanie połączeń telefonicznych.

Ważnym elementem strategii Aiton Caldwell SA jest współpraca z partnerami zagranicznymi. „W II kwartale tego roku zintensyfikowaliśmy działania na rynku ukraińskim. Podjęliśmy wstępne rozmowy z dwoma potencjalnymi partnerami – firmami zainteresowanymi współpracą w modelu PaaS, który z powodzeniem realizujemy już z partnerami z USA i Rumunii”informuje Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu Aiton Calldwell SA.

W raportowanym okresie Zarząd Spółki podjął uchwałę o zamiarze połączenia Aiton Caldwell SA z Datera SA – firmą technologiczną (software house), która specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań teleinformatycznych, na których od początku swojego istnienia Aiton Caldwell SA buduje i rozwija swoje produkty. Możliwość ta jest obecnie analizowana. Celem planowanego połączenia jest zwiększenie wartości Spółki dla wszystkich jej akcjonariuszy, uzyskany przede wszystkim poprzez usystematyzowanie oferty produktowej w odniesieniu do potrzeb rynku oraz optymalne wykorzystanie kompetencji połączonych Spółek. „W wyniku przejęcia Aiton Caldwell osiągnąłby pozycję jednego z liderów rynkowych w obszarze rozwoju oprogramowania, inżynierii telekomunikacyjnej oraz innowacyjności usług telekomunikacyjnych oferowanych klientom końcowym” wyjaśnia Jan Wyrwiński.

WYNIKI FINANSOWE
W II kwartale 2013 roku Spółka Aiton Caldwell osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2 969 tys. zł, przy 6 160 tys. zł uzyskanych w pierwszym półroczu bieżącego roku. W analogicznych okresach roku poprzedniego obie wartości znajdowały się na porównywalnym poziomie – odpowiednio 3 036 tys. zł i 6 041 tys. zł. O 6% niższe kwartał do kwartału były koszty działalności operacyjnej. Wskaźnik EBIDTA w II kwartale br. wyniósł 391 tys. zł (w stosunku do 716 tys. zł w II kwartale 2012 r.). Wpłynęły na to między innymi wydatki poniesione na rozwój nowego systemu B2B w ramach realizacji projektu unijnego, koszty związane z modyfikacją istniejących rozwiązań technologicznych oraz z kampaniami marketingowymi. Jednocześnie, osiągnięty wynik na sprzedaży jest blisko dwukrotnie wyższy niż odnotowany w II kwartale minionego roku. Zmiana ta została spowodowana przede wszystkim ograniczeniem kosztów bezpośrednich Spółki. Niższa kwartał do kwartału wartość wyniku finansowego jest między innymi efektem zakończenia rozliczania dotacji ze zrealizowanych projektów unijnych. Wynik na działalności operacyjnej wyniósł 217 tys. zł (356 tys. zł w analogicznym okresie 2012 r.), a wynik netto to 206 tys. zł (303 tys. zł w analogicznym okresie 2012 r.).