Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Zapytanie ofertowe: nr 01/2016 z dnia 28.11.2016

Zapytanie ofertowe, Gdańsk 28.11.2016

Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy, zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego, do zrealizowania zadania w ramach projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałanie 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne),

Niniejsze zadanie będzie polegało na:

Przekazaniu wartości niematerialnej i prawnej związanej z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno–komunikacyjnych celem poprawy efektywności poprzez uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty i załączników znajdują się w linkach poniżej.

[zapytanie ofertowe]

[wzór formularza ofertowego]

[oświadczenie]