Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

EBI 27/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 31 października 2013 roku o podpisaniu Planu Połączenia ze spółką Datera SA w Gdańsku, Zarząd Aiton Caldwell SA przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie Aiton Caldwell SA oraz Datera SA oraz treść opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania poprawności i rzetelności Planu Połączenia spółek Aiton Caldwell SA oraz Datera SA.

Treść opinii niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Plik raportu:
13-12-06 Sprawozdanie Zarządu AC uzasadniające połączenie AC z Datera.pdf rozmiar: 265.1 KB
13-12-06 Opinia z badania Planu Połączenia Aiton Caldwell i Datera – ESO Audit.pdf rozmiar: 145.5 KB

Osoby reprezentujące spółkę
Jan Wyrwiński, Prezes Zarządu