Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

NWZA 10-10-2012

14 września 2012 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 10 października 2012 r.

Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A. , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 10 października 2012 roku na godzinę 10.00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego  prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Aiton Caldwell S.A.  członka Rady Nadzorczej.
  6. Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Aiton Caldwell S.A. nowego członka Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Aiton Caldwell S.A.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.: